Vi designer morgendagens bygninger

 

Les mer
 

Omgivelser som former oss

Vårt fysiske miljø danner en alltid tilstedeværende ramme rundt hvordan vi lever våre liv, hvordan vi leker, lærer, arbeider og møtes.

Å lage gode, robuste og bæredyktige fysiske miljøer for morgendagen handler først og fremst om å reflektere om hva man (egentlig) trenger, før man gir seg i kast med bygge- og design-prosjektet. Våre behov forandrer seg i takt med tiden, og det gjelder å prioritere og velge riktig hvilke behov det er som skal understøttes i fremtiden;

  • Har vi tenkt å gjøre noe annerledes i morgen enn vi gjør i dag? 
  • Vil våre behov være annerledes?
  • Kan vårt fysiske miljø hjelpe oss til å endre vår praksis? Hvordan?
Dette er oss