Fremtidens arbeidsplass ved Handelshøyskolen BI

BI ønsker å utvikle nytt arbeidsplasskonsept for fremtiden for sine ca 900 faglige og adminstrative ansatte, ved campusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. AVEC AS skal utvikle et forslag til konsept, basert på analyse av BIs strategiske mål, kartlegging av brukerbehov, og en åpen og utforskende tilnærming med bred involvering av medarbeidere og også studenter. 

Prosjektet leveres med støtte fra erfarne interiørarkitekter fra Metropolis Arkitektur og Design AS.

Foto (fra Campus Nydalen) – Niels Torp AS. 

Konseptvalgutredning for nytt rådhus i Holmestrand

Holmestrand kommune sitter etter sammenslåing med Sande (og Hof i 2018) med 2 rådhus og flere administrasjonsbygg, som er slitte og mer enn de trenger. I samarbeid med gode og dyktige venner i HRP bistår vi kommunen med konseptvalgutredning (KVU) for nytt konsept for rådhus og administrasjonsbygg.’

Nye arbeidsformer i Nye Lokaler hos UDI

Direktoratet omorganiserer og utvikler nye arbeidsmåter og samhandlingsmønstre, for å kutte ventetider for brukerne og være en organisasjon som er preget av fleksibilitet og tverrfaglighet. AVEC bistår i å hjelpe direktoratet utnytte de nye lokalene i Valle View som verktøy for å lykkes i endringsprosessen.

Foto: NCC/Lund&Slaatto