Konseptvalgutredning for nytt rådhus i Holmestrand

Holmestrand kommune sitter etter sammenslåing med Sande (og Hof i 2018) med 2 rådhus og flere administrasjonsbygg, som er slitte og mer enn de trenger. I samarbeid med gode og dyktige venner i HRP bistår vi kommunen med konseptvalgutredning (KVU) for nytt konsept for rådhus og administrasjonsbygg.’

Nye arbeidsformer i Nye Lokaler hos UDI

Direktoratet omorganiserer og utvikler nye arbeidsmåter og samhandlingsmønstre, for å kutte ventetider for brukerne og være en organisasjon som er preget av fleksibilitet og tverrfaglighet. AVEC bistår i å hjelpe direktoratet utnytte de nye lokalene i Valle View som verktøy for å lykkes i endringsprosessen.

Foto: NCC/Lund&Slaatto