AVKLARE MÅL & STRATEGI

Før man iverksetter endringer i det fysiske miljøet til en virksomhet må man være klar på hvorfor? Står dere overfor utviklingstrekk som utfordrer dere? Hva er det dere ønsker å oppnå? Hvor vil dere? Og hva skal dere gjøre (annerledes) for å komme dit?
AVEC kan hjelpe beslutningstakere i din organisasjon med å bli enige om mål, visjon og strategi for prosjektet ditt. Vi vil hjelpe dere å rydde i spørsmålsstillinger, og finne frem til hvilke sentrale beslutninger dere trenger å være enige om.