CONCEPT

I konseptfasen samler vi trådene, knar videre og detaljerer det mest brukbare alternativet til en samlende og ferdig beskrivelse av hva det er som skal bygges, til bruk for både bruker, byggherre, arkitekt og andre aktører som vil være involvert i gjennomføringen.

Aktuelle leveranser;

– Arealkonsepter
– Opplevelses- eller brukskonsept
– Organiserings- og design-prinsipper
– Rom- og funksjonsprogram
– Arbeidsplasskonsept
– m.m