IMPLEMENTERING – ENDRINGSLEDELSE

Ny arkitektur forutsetter ny atferd, og motsatt. Å utvikle nye måter å møtes, lære, arbeide- og samarbeide på innebærer endring i vaner og rutiner, atferdsmønstre og praksis. Ofte overlates endringsprosessen enten til seg selv eller tilfeldighetene og mange rekker ikke forberedes på hva som blir annerledes i den nye tilværelsen. Man risikerer at brukeren ikke opplever bygget som attraktivt og funksjonelt, fordi man sitter fast i de mønstrene man ønsket å komme ut av.

 

AVECs rådgivere kan utforme og være «tur-guider» på den endringsreisen din organisasjon må tilbakelegge for at nye lokaler skal fungere etter hensikten. Vi skaper bevissthet rundt hva som må forandres, involverer og forankrer, og bistår i utarbeidelse av kommunikasjons-strategi og –tiltak helt til dere er vel fremme der dere ønsker.