ENGASJERE BRUKERE I NYE ALTERNATIVER

 

Smarte, moderne bygg kan møte et bredt spekter av behov og det fins som regel mer enn nok av muligheter, samtidig som det er ingen bygg som kan løse alt. Vi mener at de som best kjenner behovet – brukerne – også er de som best vurderer hvilke løsningsalternativer det er som fungerer best og mest optimalt.

Det viktig er å sørge for at medvirkningen både reell – at man på forhold har definert hva man kan være med å påvirke, og relevant – at man medvirker på de tingene som gir mest mening å diskutere.

AVEC kan synliggjøre de ulike mulighetene som foreligger, og fasilitere gode prosesser hvor brukerne kan reflektere over og diskutere ulike scenarier, teste ut hva som fungerer best, og komme med sine innspill og innstilling til endelig valg.