OPPLEVELSESDESIGN

Å designe for den gode og riktige brukeropplevelsen handler dels om å designe gode og bærekraftige romlige løsninger igjennom alle faser av et interiørprosjekt, men dels også om å detaljere hva det er som skal foregå i bygget – designe ny praksis. Best resultat oppnår man når disse to perspektivene samkjøres ut ifra en helhetlig forståelse av samspillet mellom mennesker og rom.

 

AVECs sammensatte design-team er en innovativ og inspirerende samarbeidspartner som i tråd med oppdragsgivers ønsker og behov, kommer frem til nyskapende og dristig design som berører, beriker og begeistrer.