PROSJEKTERING

Konsepter og designløsninger blir til realitet igjennom programmering, detaljering og implementering i et rehabiliterings- eller byggeprosjekt. Som regel må konseptene tilpasses fysiske rammebetingelser, og det må følges opp at alle detaljer blir utført i tråd med forventning og avtale, offentlige krav og på en profesjonell måte.

AVECs rådgivere har lang erfaring prosjekterende interiørarkitekter og leietakerrådgivere fra et bredt spekter av oppgaver innen helse- og omsorg, undervisning, kulturbygg, kontor- og konferansebygg, café og restaurant, rehabilitering, belysningsplanlegging og fargesetting og spesialtilpasset innredning til større og mindre innredningsprosjekt.