VELGE HVILKE BEHOV BYGGET SKAL MØTE

AVEC kan hjelpe din virksomhet med å kartlegge, analysere og forstå behov. Vi samler inn kvalitative og kvantitative data for å forstå hvordan ting foregår i bygningene i dag, men vi samler også innspill til hva som kan og bør forbedres eller være annerledes i morgen. På basis av denne innsamlingen kan vi hjelpe dere å prioritere behovene riktig, før man starter med designprosessen;

  • Hva tenker de som bruker i bygget i dag om hvordan det fungerer?
  • Hva synes de er viktigst at bygget skal støtte?
  • Hvilke prosesser og aktiviteter foregår?
  • Hvordan er de fordelt? Skal det foregå mer av noe i morgen enn det gjør i dag? Hvilke relasjoner støttes i dag? Skal det være slik i fremtiden? etc.