Jørund Kjøsnes er en svært erfaren rådgiver og leder innen tverrfaglige prosjekter knyttet til det fysiske miljø. Han er spesialist på strategi, endrings- og prosessledelse og brukerinvolvering i denne sammenhengen, og har jobbet mye med både privat og offentlig sektor.

Han har høy kompetanse innen brukerdrevne designprosesser, og trekker veksler på Design Thinking-baserte tilnærminger til endring, og evner å omsette ønsker og behov til funksjonalitet i fleksible og robuste bygningsmessige løsninger.

Som daglig leder og prosjektansvarlig er han hovedkontakt og faglig ansvarlig for alle prosjekter i AVEC. 

Kontakt; epost// jorund.kjosnes@avecdesign.no, mobil// 918 93 017

Veronica Bakken er senior arbeidsplass-konsulent, og spesialist på endringsreisen mot nye arbeidsformer – Activity Based Working (ABW). Hun har lang erfaring fra private og offentlige aktører i Norge, samt Sverige og Finland.

Hun er opptatt av at endringsprosessen sees i et helhetlig perspektiv; hvor strategiske målsetninger får ben å gå på igjennom kultur og adferd, som igjen støttes av fysiske arbeidsmiljøet. Hun jobber mye med å hjelpe ledere inn i eierskap til prosessen, men også med selve grunnlaget for resultatet av endringsreisen – medarbeiderinvolveringen.

Kontakt; epost//veronica.bakken@avecdesign.no, mobil// 957 79 022

Sofie Schiefloe Andersen er analytiker og rådgiver i AVEC. Hun er utdannet sosiolog fra UiO, og har hovedansvar for kvalitativ og kvantitativ metode, datainnsamling og kartlegging av brukerbehov.

Kontakt; epost//sofie.schiefloe@avecdesign.no

Iben Enevoldsen er arkitekt, designer og rådgiver i AVEC, utdannet ved den fantastiske Arkitektskolen i Aarhus. Hennes spesialitet er å kartlegge og utforske brukerbehov i tidlig designprosess, og utvikle konseptalternativer som vurderes opp mot strategiske mål, før endelig detaljering av valgt konsept

 

Kontakt; epost//iben.enevoldsen@avecdesign.no

Under er noen av våre dyktige samarbeidspartnere, som kan bidra med spesialistkompetanse og faglig engasjement inn i våre prosjekter.  

Kybri AS & Mathilde Blichfeldt Mjønes

Mathilde Blichfeldt Mjønes har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har siden 2015 jobbet som fasilitator, underviser og prosesskonsulent i Kybri. Hun bruker møtedesign og fasilitering som virkemiddel for å skape konstruktive løsninger, og resultater deltagere og virksomheter kan føle eierskap til. Fasiliteringspraksisen tar utgangspunkt i deltagernes eksisterende kompetanse, erfaring og behov, og fører til aktiv involvering og deltagelse. Dette er vesentlige elementer å hensynta når morgendagens bygninger skal designes – for og med brukere på ulike nivåer og sektorer. 

Se www.kybri.no 

Linda Evensen

Linda Evensen, int. ark MNIL, har lang yrkeserfaring som interiørarkitekt og møbeldesigner, og har arbeidet innen et bredt spekter av faget fra utforming av produkter og møbler til interiøroppgaver innen kulturbygg, kontor- og konferansebygg, café og restaurant, velværesenter og spa, rehabilitering, og privatbolig.

De senere årene har fokuset vært innredningsoppdrag av ulike typer næringsbygg, undervisningsbygg og helsebygg.

Videre har Linda Evensen bred erfaring innen gjennomføring av prosjekt fra idéfase til ferdigstillelse, prosjektledelse samt internasjonal erfaring gjennom arbeid i utlandet.

Linda Evensen har gjennom sitt yrkesaktive liv utført en lang rekke komplekse og sammensatte prosjekt med stor grad av brukermedvirkning, og mener å ha gode forutsetninger i forhold til samarbeid med ulike byggherrer og brukergrupper, entreprenører, rådgivere innenfor byggfag, leverandører og andre aktører.

Se www.lindaevensen.com

Jeffrey Saunders & Nordic Foresight

Jeffrey Saunders is an expert in strategic futures studies and foresight with 18 years of experience in the foresight space. 

He is CEO of Nordic Foresight and Associated Partner, Behavioural Strategy. He formerly served as Director, Copenhagen Institute for Futures Studies, Chief Consultant, Workplace Analytics and Strategy, Signal Architects, and as an advisor at the Office of the Secretary of Defense, Stability Operations. 

He has conducted foresight exercises for Fortune 100 organizations and governments. Jeffrey is a sought out public speaker who has presented at conferences in Europe, the United States, Latin America, Asia, and the Middle East.

Jeffrey has extensive experience advising clients about the future of work and workplace strategy. He has published many articles and reports on organizational resilience, futures studies, corporate real estate, facility management, outsourcing as well as reports on identify formation and organizational culture in Latin America, Middle East, and Africa.